Zaniżone odszkodowanie, jak dochodzić swoich praw?
Różne

Zaniżone odszkodowanie, jak dochodzić swoich praw?

Szkoda komunikacyjna może przydarzyć się nawet najlepszemu i najbardziej ostrożnemu kierowcy. Niestety, nagminnym procederem okazuje się zaniżanie kwoty wypłacanego przez ubezpieczycieli odszkodowania. Zwykły konsument nie zna kruczków prawnych, które stosują towarzystwa ubezpieczeniowe – czy oznacza to, że zawsze musimy pogodzić się z decyzją ubezpieczyciela?

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Każda osoba posiadająca prawa do szkody komunikacyjnej może nie zgodzić się z decyzją wydaną przez ubezpieczyciela. Konsument ma prawo do odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego – w odwołaniu należy uwzględnić swoje oczekiwania i uzasadnić, dlaczego decyzja ubezpieczyciela jest niewłaściwa. Im więcej szczegółów oraz dowodów mogących świadczyć o pomyłce znajdzie się w piśmie, tym lepiej. W praktyce jednak poszkodowany ma niewielkie szanse na to, że ubezpieczyciel przyzna się do błędu i z własnej woli wypłaci wyższe odszkodowanie. Należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ubezpieczyciel ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi i z pewnością będzie starał się przeciągać wszystkie procedury. W razie niepowodzenia osoba poszkodowana może zgłosić się do Rzecznika Finansowego lub ostatecznie wystąpić przeciwko ubezpieczycielowi na drogę sądową. Jest to jednak proces czasochłonny, który może generować dodatkowe koszty i co ważne, nie zawsze przynosi spodziewane efekty.

Sprzedaż praw do odszkodowania

Sprzedaż praw do odszkodowania komunikacyjnego jest szansą na uniknięcie czasochłonnej batalii prawnej z ubezpieczycielem. Firmy zajmujące się skupowaniem roszczeń są zainteresowane szkodami komunikacyjnymi zaistniałymi w przeciągu ostatnich 3 lat. Firmy zajmujące się dopłatami do odszkodowań proszą o kosztorys naprawy oraz o decyzję o wypłacie odszkodowania wydaną przez ubezpieczyciela. Na tej podstawie rzeczoznawca ocenia, czy możliwe jest uzyskanie wyższego odszkodowania. W przypadku pozytywnej decyzji osoba poszkodowana może sprzedać swoje roszczenia do szkody, otrzymując gotówkę do ręki. Klient podpisuje z firmą zajmującą się kupowaniem praw do odszkodowań cesję wierzytelności, przekazując swoje prawa do szkody. Od tej pory to firma odszkodowawcza musi toczyć spór z ubezpieczycielem, a nawet występować przeciwko niemu na drodze sądowej. W praktyce jednak sztab prawników i rzeczoznawców jest w stanie uzyskać wyższe odszkodowanie, czego nie można powiedzieć o osobach prywatnych. Sprzedaż prawa do odszkodowania jest jedną z najszybszych metod na uzyskanie dodatkowych środków niezbędnych do naprawy pojazdu.