Poznańskie zabytki renesansowe
Budownictwo

Poznańskie zabytki renesansowe

Renesansowe zabytki Poznania

Rozkwit polskiego renesansu – XVI i XVII – wiek był dla Poznania okresem dobrobytu i intensywnego rozwoju. Stąd też poziom architektury z tamtego czasu jest wybitny i godny uwagi turystów i miłośników miasta.  W tym czasie wykształciła się też sieć ulic, które w dużej mierze zachowały swój układ do dnia dzisiejszego.

Stary Rynek i ratusz w Poznaniu

Z okresu renesansu pochodzi zabudowa Starego Rynku w Poznaniu. Najważniejszą budowlą jest renesansowy ratusz. Był siedzibą burmistrza, rady i ławy miejskiej oraz kolegium starszych cechowych, w ratuszu znajdowało się także więzienie i skarbiec.

Pierwotny wygląd ratusza ucierpiał podczas pożaru w 1536 roku, w latach pięćdziesiątych XVI wieku  odbudowano go i przekształcono w stylu renesansowym według projektów Jana Baptysty Quadro.  Od tej pory ratusz poznański jest jedną z ikon polskiej architektury renesansowej.

W pobliżu ratusza ulokowany został budynek z wagą miejską, również przebudowany w XVI wieku. Warto wspomnieć także o zachowanych pręgieżu z XVI wieku. Innymi ciekawymi elementami na Starym Rynku są tak zwane domki budników. Istniały na rynku już od czasów średniowiecza, jednak to właśnie w okresie renesansu zyskały ostateczny wygląd, zamiast drewnianych powstały murowane budynki, o praktycznym i urokliwym wyglądzie. W ten sposób powstały charakterystyczne podcienia handlowe poznańskiego rynku.

Pałac Górków, zamek i inne elementy renesansowe w Poznaniu

Nie tylko ratusz w Poznaniu kojarzymy ze sztuką renesansu. Pałacu Górków to doskonały przykład sztuki renesansowej. Powstał w wyniku przebudowy kilku gotyckich kamienic, dziś jest siedzibą Muzeum Archeologicznego. Renesansową przebudowę przeszedł także poznański zamek. W katedrze miejskiej znajdują się renesansowe nagrobki autorstwa między innymi Hieronima Canavesi.

Okres renesansu wiele zmienił w Poznaniu. Był to czas, w którym uporządkowano wiele kwestii związanych z urbanistyką i bezpieczeństwem i prawem miejskim. Miasto czerpało z epoki renesansu nie tylko wzorce architektoniczne, ale i kulturowe.

Opracowanie:
Architekt Poznań – Karma Project