Popularne szkolenia biznesowe w Gdańsku na rok 2021
Blog

Popularne szkolenia biznesowe w Gdańsku na rok 2021

Szkolenia biznesowe w Gdańsku w pierwszej połowie 2021 roku obejmują szeroki zakres tematów, które niezbędne są do podniesienia swoich kwalifikacji w pracy związanej z biznesem, zarządzaniem, marketingiem i innymi dziedzinami. Szeroki wachlarz szkoleń jest przydatny dla przedsiębiorców, pracowników różnych branż w sektorze prywatnym i publicznym. W najbliższym półroczu przewidziane są rozmaite szkolenia. O niektórych z nich warto wspomnieć.

Wśród szerokiej oferty szkoleń w Gdańsku na uwagę zasługuje kilka, w ramach których nabędziemy niezbędne umiejętności, która na pewno przydadzą się w pracy zawodowej zarówno pracownikom, jak i kadrze kierowniczej w firmie.

Trening pewności siebie i autoprezentacji

Jest to szkolenie typowo psychologiczne. Tematyka niezwykle ważna i pożyteczna, przydatna nie tylko w pracy, ale w naszym codziennym funkcjonowaniu. Wyrobie pewności siebie jest o tyle istotne, że bez niej nie można podejmować skutecznych i słusznych decyzji w pracy. O ile cechę te w większym stopniu posiada kadra kierownicza, o tyle pracownicy muszą również ją kształtować. Wiele decyzji w pracy należy podejmować szybko, przewidując możliwe ich konsekwencje. Pewność siebie ma pozwolić sprawnie operować wiedzą i szybko podejmować decyzje ważne dla rozwoju formy i naszej kariery. Szkolenie bardzo potrzebne. Skorzystać może z niego każdy, ale w pierwszej kolejności dedykowane jest pracownikom zajmującym niższe pozycje niż kierownicze.

Zarządzanie i radzenie sobie ze stresem – szkolenie

Kolejne szkolenie równie istotne dotyczy skutecznego pokonania stresu w życiu. Stres to plaga współczesności. Potrafi zgubić każdego. Tymczasem w sytuacjach zawodowych i codziennych jest on wszechobecny. Szkolenie ma na celu wykształcenie w sobie umiejętności skutecznego pokonywania stresu, który utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji w firmie oraz normalny tok pracy, w ramach którego wykonujemy wiele odpowiedzialnych zadań. Pokonywanie stresu w życiu to tematyka, która może zainteresować każdego. Szczególnie poleca się je pracownikom firm, którzy mają intensywny kontakt z klientem.

Zarządzania zespołem w połączeniu z elementami asertywności

Kolejne interesujące szkolenia dotyczy zarządzania w połączeniu z elementami asertywności oraz przywództwa sytuacyjnego w zarządzaniu zespołem różnorodnym. Zarządzanie to skomplikowany i trudny proces, w którym oprócz wrodzonych umiejętności, potrzebne są jeszcze nabyte w trakcie doświadczenia i zdobywania wiedzy. Zarządzanie to nie tylko autorytarne wydawanie poleceń, ale również czas na dyskusję z pracownikami i otwarcie się na ich propozycje. W życiu bywają takie sytuacje, że lider musi zarządzać zespołem zróżnicowanym pod wieloma względami. W takim zespole mogą być zarówno szeregowi pracownicy wykonujący standardowe czynności urzędnicze, jak i specjaliści reprezentujący różne dziedziny. Trzeba nauczyć się zarządzania takim zróżnicowanym zespołem. Czasem proces ten jest krótkotrwały, lider przez krótki okres czasu pracuje z takim zespołem, tylko na czas powierzonego zadania. Szkolenie szczególnie decydowane kadrze kierowniczej. Asertywność nieodłączona jest od skutecznego zarządzania, toteż poszerzenie wiedzy w tym zakresie wydaje się konieczne, jeżeli chcemy dobrze, nowocześnie zarządzać firmą i swoją postawą oraz decyzjami motywować pracowników do wykonywania zleconych im zdań.

Negocjacje zakupowe w praktyce oraz skuteczne negocjacje handlowe

W ofercie szkoleń warto jeszcze zwrócić uwagę na temat negocjacji zakupowych w praktyce, oraz skutecznych negocjacji handlowych. Nie od dziś wiadomo, że sztuka negocjacji jest kluczem do dobrej i korzystnej dla obu stron transakcji. W codziennym życiu, gdy dokonujemy zakupów, czasem negocjujemy ze sprzedającym cenę towaru. W handlu ta sytuacja jest niemal na porządku dziennym. Umiejętność dobrze przeprowadzonych negocjacji wymaga wzięcia pod uwagę oczekiwań drugiej strony, ale też wyraźnej artykulacji własnych. Wynegocjowanie ceny za towar czy usługę nie jest proste, wymaga odpowiedniej argumentacji. Tego wszystkiego można się nauczyć na szkoleniu z zakresu negocjacji. Szkolenie polecane każdemu, kto się chce czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, również osobom zajmującym się handlem na mniejszą lub większą skalę.

Zakres szkoleń jest duży, tematyka interesująca i pożyteczna, niezbędna do rozwoju zawodowego i osobistego. Cena za jedno szkolenie jest zróżnicowana, najczęściej waha się w przedziale od ok. 800 do 1200 zł.