Podstawowe różnice między rozwodem a separacją - adwokat Warszawa
Prawo

Podstawowe różnice między rozwodem a separacją – adwokat Warszawa

Małżonkowie, których związek uległ rozpadowi, mogą zdecydować się na rozwód lub na separację. Każda decyzja pociąga za sobą określone skutki natury prawej. Rozwód i separacja to często mylone pojęcia, jednak w praktyce oznaczają zupełnie coś innego. Przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy rozwodem a separacją małżonków.

Rozpad całkowity a zupełny

Podstawową różnicą będzie z pewnością przesłanka ogłoszenia rozwodu, a separacji. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z całkowitym rozpadem pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że rozpad jest trwały i sąd nie znajduje podstaw, aby twierdzić, że małżonkowie mają jeszcze szansę na wspólną przyszłość. Tymczasem separacja wiąże się z zupełnym rozpadem pożycia, jednak sama w sobie może zostać zniesiona, dlatego nie oznacza trwałego rozpadu związku. Zniesienie separacji powoduje, że ustają wszelkie jej skutki.. Podczas separacji stosunek małżeństwa nadal trwa, małżonkowie nie mogą więc zawrzeć nowego małżeństwa. Mało tego, przyjmuje się, że małżonkowie nadal powinni zostać sobie wierni. Separacja może być wstępem do rozwodu i dać małżonkom czas na ewentualne przemyślenie kwestii podziału majątku czy opieki nad dziećmi. Strony mogą również zastanowić się, czy rozpad pożycia jest trwały. Jeśli zaś zdecydujemy się na rozwód, to nie możemy przejść w stan separacji. Separacja nie pozwala na powrót do poprzedniego nazwiska, rozwód zaś tak.

Orzeczenie rozwodu a separacji

Czas trwania sprawy rozwodowej jest różny, jednak w praktyce zwykle i tak krótszy, niż separacji. Sąd musi bowiem rozpoznać przesłanki rozpadu małżeństwa i stwierdzić, że nastąpił trwały rozpad pożycia. Rozwód jest nieodwracalny (jedynym sposobem na odnowienie więzi małżeńskiej jest ponowny ślub), separacja może zaś ustać. Wyższe mogą być koszty rozwodu, jednak nie zawsze taka sytuacja będzie miała miejsce. Opłata za złożenie pozwu rozwodowego wynosi 600 zł, jeżeli zaś oboje małżonków zgodnie wnosi o ogłoszenie separacji, to opłata wyniesie jedynie 100 zł. Jeśli zaś orzeczenia separacji domaga się jeden małżonek, to wtedy jej koszt wyniesie również 600 zł, jak w przypadku rozwodu.

Kiedy do adwokata?

Adwokat może pomóc przejść zarówno przez sprawę rozwodową, jak i separacyjną. Profesjonalna pomoc specjalisty od rozpraw sądowych przyda nam się z pewnością pod kątem formalnym, bowiem dopełnienie wszelkich procedur w odpowiednich terminach jest bardzo istotne. Dodatkowo adwokat będzie dla nas wsparciem na sali sądowej, co jest szczególnie ważne w przypadku niezgodności małżonków odnośnie poszczególnych kwestii czy to rozwodu, czy separacji.