Podatki gastronomii. Jak rozliczać VAT i podatek dochodowy?
Finanse

Podatki gastronomii. Jak rozliczać VAT i podatek dochodowy?

Gastronomia, tak jak każda inna branża ma swój zestaw zasad i wytycznych dotyczących opodatkowania. Co ciekawe, nawet najbardziej doświadczeni restauratorzy niejednokrotnie są zaskoczeni co do stawek podatków VAT w tej swoistej niszy. By wszystkim zainteresowanym było nieco łatwiej zorientować się w zagadnieniu poniżej znajduje się zbiór najważniejszych informacji dotyczących tego jak rozliczyć VAT oraz podatek dochodowy w tej branży.

Nie masz czasu się tym zająć? Szukasz profesjonalisty – sprawdź jak i za ile możesz prowadzić księgę przychodów i rozchodów w biurze rachunkowym roscotax.pl

Ogólne wytyczne do podatków

Każdy właściciel punktu gastronomicznego powinien złożyć oświadczenie co do tego, na jakich zasadach chce się rozliczać z podatku dochodowego, jeśli tak się nie stanie – sposób zostanie odgórnie przypisany i będzie się on mieścił w ogólnej skali podatkowej, a więc tej wynoszącej 18% bądź 32%, co jest jest zależne od wysokości pozyskiwanych przez restaurację dochodów. I tak:

  • dochód min. 85.528 złotych rocznie i więcej = 32% podatku od nadwyżki
  • dochód max. 85.528 złotych, to po odjęciu 556,02 zł = 18%.

Tyczy się to oczywiście płacenia podatku od w istocie osiągnięte dochodu, który to właściwie oblicza się poprzez odjęcie od przychodów działalności kosztów jego uzyskania.

Wybrałeś tę formę opodatkowania?

Nie zapomnij, że raz na rok w terminie do 30 kwietnia musisz złożyć w US deklarację podatkową za dany rok! Inną opcją jest podatek liniowy = 19% od dochodu. W odniesieniu do tego sposobu rozliczania należy pamiętać, że nie można rozliczać się razem z małżonkiem, jak też odliczać ulg, natomiast jest to korzystna forma opodatkowania dla osób planujących osiągnąć wysokie dochody.

A może ryczałt?

Jeśli postawisz na tę metodę, będziesz obliczać podatek na podstawie przychodu, a więc bez uwzględniania kosztów. Dla gastronomii mamy do czynienia ze stawką ryczałtu na wysokości:

  • 3% jeśli nie sprzedajesz napojów o zawartości alkoholu pow. 1,5%.
  • 8,5% jeśli w działalności sprzedajesz napoje o zawartości alkoholu poniżej 1,5%.

Karta podatkowa – kolejne rozwiązanie

Tutaj mamy do czynienia ze stałą formą opodatkowania, która jest zależna od:

  1. wielkości miasta
  2. liczby zatrudnionych pracowników.

Plusem jest to, że nie musisz się martwić wypełnianiem dokumentacji takiej jak: ksiąg rachunkowych, składania zeznań czy wpłacania zaliczek natomiast musisz pilnować by kopie rachunków i faktur z okresu 5 lat były zawsze do wglądu urzędników.

Kwestia podatku VAT

Opłaca Ci się być gastronomicznym vatowcem wtedy, gdy będziesz miał wysokie koszty. I pamiętaj podstawowa stawka VAT w gastronomii wynosi 23%, lecz w odniesieniu do niektórych produktów mamy do czynienia ze stawkę preferencyjną o wysokości 5%.