Montaż elementów systemu kominowego oraz zakończenie komina
Budownictwo

Montaż elementów systemu kominowego oraz zakończenie komina

Poszczególne elementy komina należy z bardzo dużą starannością nie tylko projektować, ale przede wszystkim stawiać. Odpowiednie przygotowanie fundamentu poprzez wylanie betonowego cokołu, jego wypoziomowanie to dopiero pierwszy krok, ale już on determinuje, czy cały komin będzie powstawał na stabilnym podłożu i w równy sposób. Następnie już od pierwszych poziomów budowania kanału komina z pustaków, konieczne jest umieszczenie w nich rur wentylacyjnych, termoizolacji i kanałów do oprowadzania skroplin.

Obejmy wzmacniające rury, trójniki pozwalające na przyłączanie np. kolejnych kratek wentylacyjnych i uszczelnianie łączeń pomiędzy rurami, to kolejne kluczowe elementy całej realizacji. Nie można naturalnie zapominać o termoizolacji, gdyż tylko dzięki niej nie dochodzi do wychłodzenia komina, co mogłoby skutkować nie tylko obniżeniem ciągu, ale nawet powrotem spalin z komina przez kratki wentylacyjne do pomieszczeń. Jak widać, istnieje wiele żelaznych reguł budowy systemów kominowych, których absolutnie nie można pominąć.

Zwieńczenie komina

Bardzo istotnym elementem jest sfinalizowanie całego systemu kominowego. Oczywiście prawidłowa budowa samego kanału kominowego i kolejnych przyłączy jest bardzo ważna dla sprawności wentylacji jako systemu, ale zwieńczenie komina może znacząco podnieść jakość pracy całego układu. Po pierwsze, bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odsunięcie pionu komina od drewnianego stropu dachu czy poddasza. Wzmocnienie komina konstrukcyjne jest również nie bez znaczenia, ponieważ część wystawiona ponad dach narażona jest przede wszystkim na silne powiewy wiatru, co wymusza konieczność wzmocnienia cokołu komina.

Często do zwieńczania wywietrzników komina stosuje się podstawowe elementy wyposażenia jak daszki, aby np. ptactwo nie mogło zakładać na kominach swoich siedlisk. Coraz częściej jednak przy kosztach budowy całego systemu kominowego uwzględnia się także stosunkowo niewielki wydatek na nasady kominowe. Ich zastosowanie jest coraz popularniejsze, ponieważ:

  • stabilizują ciąg i wyrównują go w całym układzie wentylacyjnym;
  • zapobiegają wtłaczaniu spalin z powrotem do komina przy silnym wietrze;
  • uniemożliwiają powstanie ciągu wstecznego, dzięki czemu przykre zapachy nie wracają przez kratki wentylacyjne do pomieszczeń;
  • powstrzymują ptactwo przed zakładaniem swoich gniazd w pobliżu kominów;
  • w wersjach hybrydowych, nasady są dodatkowo zasilane, dzięki czemu mogą sztucznie wzmacniać ciąg przy najtrudniejszych warunkach pogodowych.

Parametry ciągu i pracy pionu kominowego

Stosowanie nasad kominowych jest obowiązkiem budowlanym w regionach objętych II kategorią zagrożenia wiatrami. W budownictwie wielorodzinnym praca wentylacji ma szczególne znaczenie, dlatego tam montaż elementów sytemu kominowego oraz zakończenie komina jest już na etapie projektowym bardzo dokładnie wyliczana. System kominowy musi mieć odpowiednie parametry, aby zapewnić właściwe oprowadzanie rozgrzanego powietrza z dziesiątek, a niekiedy setek pomieszczeń na kolejnych kondygnacjach.

Jednym z najważniejszych parametrów, jakie się uwzględnia przy projektowaniu i stawianiu systemów kominowych to rodzaj kotła czy pieca, w jaki wyposażony został budynek. W budynkach z centralnym ogrzewaniem rola wentylacji i kanałów kominowych jest nieco odmienna, ale inwestorzy decydują się mimo wszystko łączyć klasyczną wentylację grawitacyjną z nowoczesnymi możliwościami oferowanymi przez nasady wentylacyjne hybrydowe. Dzięki temu w każdy warunkach wartość ciągu w pionach kominowych stoi na wysokim poziomie.