Mobbing w pracy – jak go rozpoznać i co robić? Poradnik adwokata
Prawo

Mobbing w pracy – jak go rozpoznać i co robić? Poradnik adwokata

Mobbing w pracy to zjawisko znane od dziesiątków lat, a właściwie od momentu, gdy na rynek pracy instytucjonalny wkroczyły kobiety. Dlaczego? Ponieważ mobbing w miejscu pracy przeważnie, chociaż nie dotyczy wyłącznie kobiet, czyli tej części populacji, którą uważa się za słabszą, mniej ekspansywną, traktującą miejsce pracy jak ostatnią deskę ratunku, która chroni przed utratą źródła utrzymania dla całej rodziny.

Okoliczności mobbingu

Pojęcie mobbingu zawarte jest w Kodeksie Pracy, czyli dokumencie regulującym zasady funkcjonowania obok siebie pracodawcy i pracownika. Nazywa ono wszystkie działania i zachowania dot. pracownika lub skierowane w jego stroną, polegające na uporczywym oraz długotrwałym nękaniu i zastraszaniu. Działania te mają na celu poniżenie oraz ośmieszenie pracownika, jego izolowanie aż do wyeliminowania z zespołu. O mobbingu mówimy nie tylko wtedy, gdy dzieje się on na linii pracodawca/pracownik, ale również pomiędzy pracownikami.

Tego rodzaju działania mają na celu wywarcie na pracowniku presji, której celem może być np. egzekwowanie większej efektywności czy skuteczności w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

Jak rozpoznać mobbing?

Nie jest prawdą, że pomiędzy próbą egzekwowania obowiązków pracowniczych a mobbingiem leży cienka granica. Zwykle działania mobbingowe łatwo rozpoznać, jeżeli nie za pierwszym razem to z pewnością przy kolejnych okazjach. Nękanie można rozpoznać np. wówczas, gdy:

  • negatywne zachowanie osoby mobbingującej nie zostało poprzedzone żadnymi racjonalnymi i konkretnymi przyczynami
  • nękanie powtarza się wielokrotnie i przez dłuższy okres czasu
  • działania, zachowania osoby mobbingującej są do siebie podobne
  • w efekcie działań mobbingu następuje obniżenie samooceny pracownika, pogarsza się zdrowie, pojawia się depresja

Jak bronić się przed mobbingiem?

Bez względu na status zawodowy i zależność zawodową, każdy kto uzna, że stał się ofiarą mobbingu powinien zgłosić ten fakt pracodawcy i powinien zrobić to pisemnie. Pismo może w przyszłości stać się dowodem w sprawie sądowej. Jeżeli pracodawca czy bezpośredni przełożony nie reaguje na złożoną skargę, fakt mobbingu można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Oprócz tej instytucji można się zwrócić o pomoc do jednej z organizacji czy stowarzyszeń antymobbingowych, które statutowo zajmują się pomocą osobom poszkodowanym nękaniem w pracy.

Zawsze trzeba liczyć się jednak z tym, że sprawy o mobbing w miejscu pracy należą do najtrudniejszych. Udowodnienie czynności nękania wymaga świadków oraz wyrazistych faktów. W 2018r. 46% pracowników przyznało, że doświadczyło mobbingu w miejscu pracy, połowa z nich doświadczyło przemocy słownej a 14% – przemocy fizycznej.

Dowiedz się Więcej