Kto może przeprowadzić przegląd instalacji gazowej?
Budownictwo

Kto może przeprowadzić przegląd instalacji gazowej?

Nie da się ukryć, że instalacja gazowa jest jednym z kluczowych elementów każdego domu, mieszkania, a także budynków o przeznaczeniu poza mieszkalnym (np. przemysłowym). Z tego względu, konieczna jest jej regularna kontrola. Na ten obowiązek wskazuje Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku.

Kto przeprowadza kontrolę?

Poza kwestiami związanymi z przebiegiem badania, a także ewentualnych kar za niedotrzymanie tego obowiązku, obowiązujące przepisy wskazują na podmioty, które są uprawnione do jego przeprowadzenia.

Kontrolę instalacji gazowej mogą wykonać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane (wymagana jest wskazana specjalizacja) bądź osoby z kwalifikacjami, które są wymagane w przypadku dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych i energetycznych. Wspomniane kwalifikacje definiują przepisy o dozorze technicznym i energetyce.

Co to oznacza? Kto konkretnie może zając się kontrolą? Wskazać należy na 3 główne podmioty:

  • firma AKWIN zajmująca się montażem i serwisem instalacji gazu – przed zleceniem tego typu działań trzeba upewnić się, czy zatrudnieni fachowcy na pewno dysponują odpowiednimi uprawnieniami. Bez nich kontrola okaże się bowiem nieważna,
  • pracownik gazownictwa – to on zajmuje się tym najczęściej. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do firm montażowych, ma on wiedze na temat każdej instalacji gazowej. Może więc okazać się bardziej kompetentny w tym zakresie,
  • kominiarz – jest on niezbędny w przypadku kontroli przewodów kominowych i gazowych. Takie działania wykonywać powinna bowiem osoba z tytułem mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Na czym polega kontrola instalacji gazowej?

Warto podkreślić, że obowiązek zlecania tego typu czynności ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. To on ponosi wszelkie koszty związane z kontrolą. Jak przebiega badanie? W jego trakcie sprawdzane są następujące elementy:

  • połączenia przewodów,
  • urządzenia gazowe,
  • podłączenia gazomierzy i armatury,
  • przyłącza instalacyjne w ścianach budynku.

Każda kontrola powinna zakończyć się sporządzeniem odpowiedniego protokołu, w którym znaleźć może się między innymi ocena całościowa, jak również podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. Tego typu informacje okażą się przydatne w przypadku następnej kontroli. Kiedy dokładnie? Przepisy stanowią, że instalacje gazowe należy sprawdzać przynajmniej raz w roku.

Najlepiej zrobić to przed okresem grzewczym, ponieważ to właśnie wtedy jej prawidłowe działanie, a także szczelność, ma największe znaczenie. Ewentualne zaniedbania w tym zakresie mogą bowiem okazać się bardzo groźne dla domowników.