Jakie działanie mają poszczególne rodzaje herbicydów?
Żywność

Jakie działanie mają poszczególne rodzaje herbicydów?

Nieselektywne herbicydy zwalczają rośliny niezależnie od gatunku, jeśli są stosowane w odpowiedniej dawce.

Te herbicydy są powszechnie stosowane tam, gdzie nie jest pożądany wzrost roślin, takich jak szermierze, brzegi rowów nawadniających i melioracyjnych oraz podłogi i ławki szklarni. Herbicydy można grupować, gdy stosuje się je w stosunku do etapu wzrostu uprawy lub chwastów i kiełkowania nasion chwastów. Zazwyczaj są albo aktywne glebowo, albo dolistnie. Herbicydy stosowane w glebie ogólnie wpływają na wschodzenie i wzrost sadzonek. Herbicydy stosowane dolistnie zwalczają chwasty poprzez kontakt z liśćmi i łodygami po wykiełkowaniu roślin z gleby. Chociaż większość herbicydów można zaklasyfikować do jednej kategorii, niektóre są uważane za aktywne i w glebie i dolistnie. Herbicydy przed sadzeniem stosuje się przed siewem.

Jakie działanie mają poszczególne rodzaje herbicydów?

Niektóre muszą być włączone do gleby, aby były skuteczne, są one określane jako herbicydy wcielone przed roślinami.

Herbicydy przed sadzeniem stosuje się od kilku dni do kilku miesięcy przed sadzeniem roślin uprawnych, w zależności od trwałości gleby. Herbicydy przedwschodowe stosuje się przed kiełkowaniem chwastów, aby utworzyć barierę na powierzchni gleby lub tuż pod nią. Herbicydy stosowane dolistnie są ogólnie skuteczne przeciwko młodym sadzonkom chwastów. Taki oprysk w kukurydzy może być rozprowadzany po uprawach i chwastach, stosowany jako oprysk podstawowy, jeśli jest ograniczona selektywność upraw, lub nakładany pod osłonami, jeśli nie ma selektywności upraw. Spraye dolistne są również stosowane do zwalczania wschodzących chwastów obecnych podczas sadzenia w systemach ochrony i uprawy. Herbicydy stosowane dolistnie są nazywane herbicydami kontaktowymi, gdy wpływa to tylko na część rośliny. Aby były skuteczne, wymagane jest dokładne pokrycie natryskiem. Są szczególnie skuteczne przeciwko wieloletnim chwastom, ponieważ substancja chemiczna dociera do systemu korzeniowego. Po zastosowaniu herbicydy są rozkładane w różnym tempie przez czynniki, takie jak mikroorganizmy, światło słoneczne lub wilgoć.