Jak prowadzić skuteczną windykację telefoniczną?
Finanse

Jak prowadzić skuteczną windykację telefoniczną?

Windykacja to pierwszy krok podejmowany w celu odzyskania zaległego zobowiązania. Wiele osób myli postać windykatora z komornikiem. Ten pierwszy działa w celu polubownego rozwiązania sprawy i dobrowolnej spłaty długu. Podczas gdy komornik to urzędnik państwowy pracujący przy sądzie rejonowy, który ma za zadanie wykonać wyrok sądu przez dokonanie zajęć na majątku dłużnika. Z racji tego, że sprawy sądowe to proces dość długi wiele firm wybiera najpierw próby windykacji, aby dłużnik sam zaczął spłacać swoje zaległe zobowiązanie. Jedną z form windykacji jest windykacja telefoniczna. Jak to działa?

Windykacja przez telefon – jak działa?

Zwykle pierwszy kontakt telefoniczny z dłużnikiem ma na celu przypomnienie mu o posiadanym zobowiązaniu i dokonaniu szybkiego wywiadu, dlaczego nie dokonał wpłaty. Może się okazać, że po prostu zapomniał i zaraz zapłaci, ale może być też tak, że windykator uzyska informacje o nagłej stracie pracy, która spowodowała kłopoty finansowe. Wtedy windykator może zaproponować ofertę, która mimo złej sytuacji dłużnika pozwoli mu na spłatę zobowiązania. Na tym skończy się praca windykatora. Ale niestety nie zawsze trafia się na takich dłużników. Znacznie częściej windykator będzie musiał nakłonić dłużnika do spłaty lub zastosować środki nacisku np. informację o tym, że firma wystąpi na drogę sądową. Nie jest to groźba! Jest to jedynie przedstawienie dłużnikowi faktów.

Jak prowadzić rozmowę telefoniczną?

Podczas rozmowy telefonicznej dłużnik nie widzi z kim rozmawia. Dlatego windykator musi się przedstawić oraz uzyskać informacje z kim rozmawia. W przypadku windykacji przedsiębiorcy, musi otrzymać kontakt z osobą decyzyjną. Dzwoniąc do osób prywatnych nie może rozmawiać z inną osobą na temat długu niż z samym dłużnikiem. Prowadząc rozmowę windykator musi trzymać się konkretnych informacji na temat zadłużenia. Oczywiście może wysłuchać dłużnika dlaczego ten nie płacił i zasugerować mu rozwiązanie, jeśli dłużnik skłonny jest polubownie płacić dług, ale na przykład nie stać go na tak wysoką ratę. Proces negocjacji może być bardzo długi i trudny, ale udaje się osiągać dobre rezultaty.

Z kolei gdy dłużnik odmawia spłaty windykator musi go poinformować o konsekwencjach. Zwykle są to najbardziej dotkliwe sankcje jak wpisanie do KRD, sądowy nakaz zapłaty czy w razie, gdy do czynienia mamy z zatwardziałym dłużnikiem nawet wystąpienie do sądu o ustanowienie komornika. Jednakże musi to być rzetelna informacja o konsekwencjach. Windykator nie może używać słów obraźliwych, nawet jeśli dłużnik odzywa się w taki sposób, a tym bardziej dokonać czynności przez którą mógłby zostać oskarżony o łamanie prawa.

Jaki powinien być windykator?

Wymagania stawiane windykatorom oddelegowanym do rozmów telefonicznych z dłużnikami sprowadzają się do kwestii dobrego przygotowania takiej osoby do pracy. Windykator musi mieć wiedzę prawną, umieć zapanować nad emocjami oraz rzetelnie podawać informacje. Przyda się także asertywność, aby nie zostać oszukanym przez dłużnika.

Więcej informacji na temat skutecznej windykacji dowiesz się ze strony: www.buzzz24.com