GMO - za i przeciw
Żywność

GMO za i przeciw

Temat dotyczący GMO od dłuższego czasu budzi sporo kontrowersji. Opinii na temat roślin transgenicznych oraz w ogóle organizmów modyfikowanych genetycznie (nazywanych w skrócie właśnie GMO) jest wiele – mówią one o wielu zaletach takiego postępowania, nie brakuje jednak doniesień na temat ich szkodliwości. Wiele opinii, które można usłyszeć bądź znaleźć w internecie w dużym stopniu odbiega jednak od prawdy – dlatego też z pewnością warto jest się przyjrzeć szerzej temu zagadnieniu i wyrobić własne zdanie na temat GMO.

Zalety roślin zmodyfikowanych genetycznie

Wśród zalet roślin zmodyfikowanych genetycznie należy wyróżnić przede wszystkim wzrost plonów i polepszenie jakości wytwarzanych produktów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji, a także zmniejszenia powierzchni rolnej. Przyczynia się do lepszego zagospodarowania terenu, zmniejszenia erozji gleby oraz mniejszej konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony roślin (na przykład pestycydów). Zmniejszenie ilości stosowanych środków chemicznych pośrednio przyczyni się do większej ochrony zwierząt – mowa tutaj przede wszystkim o owadach, ale również o gryzoniach i wszystkich zwierzętach żyjących w pobliżu upraw. Większa produkcja i plony przyczyniają się do lepszej możliwości gospodarowania racjami żywnościowymi – jest to bardzo ważne w kontekście pomocy rejonom dotkniętych głodem i skrajnym ubóstwem. Rośliny zmodyfikowane genetycznie będą mogły rosnąć tam, gdzie występują niezbyt korzystne warunki (susza, opady deszczu, zasolenie gleby), ponieważ cechują się lepszą odpornością i wytrzymałością – jest to pomocne przede wszystkim ze względu na obserwowalny od lat efekt ocieplania się klimatu, który niekorzystnie działa na rolnictwo oraz plony.

Wady roślin GMO

Przeciwnicy GMO używają argumentów na temat szkodliwości roślin modyfikowanych genetycznie. Wskazują oni na możliwość rozprzestrzeniania się zmodyfikowanych genów na inne rośliny rosnące w pobliżu, co może niekorzystnie oddziaływać na bioróżnorodność organizmów i prowadzić do zanieczyszczenia genotypu. Dodatkowo wskazują oni na niekorzystny wpływ roślin zmodyfikowanych na glebę oraz zwierzęta (między innymi owady). Rośliny typu GMO mogą prowadzić do powstania tak zwanych “superchwastów”, które podobnie jak zmodyfikowane rośliny będą odporne na działanie pestycydów i substancji chemicznych stosowanych powszechnie w rolnictwie.

Nadal nie jest do końca wiadomo jak w perspektywie długoterminowej wpływa na człowieka i jego organizm fakt spożywania roślin i produktów zmodyfikowanych chemicznie – przeciwnicy GMO mówią o większej podatności na choroby i czynniki chorobotwórcze.