Dopłaty do odszkodowań - łatwy sposób na wyższe odszkodowanie
Różne

Dopłaty do odszkodowań – łatwy sposób na wyższe odszkodowanie

Na polskich drogach co roku dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy kolizji. Biorą w nich udział zarówno samochody, jak i inne pojazdy mechaniczne, a także piesi. W większości przypadków nie dochodzi do poważnych obrażeń, jednak szkody materialne powstałe w wyniku takich wypadków liczone są w dziesiątkach milionów złotych. Większość ubezpieczycieli stara się wypłacić jak najniższe odszkodowanie, jednak klienci wcale nie muszą zgodzić się z zaniżoną kwotą odszkodowania i mają pełne prawo walczyć o wyrównanie.

Kiedy można zgłosić wniosek o dopłatę do odszkodowania?

Ubezpieczyciele zawsze wyceniają szkodę poprzez swoich przedstawicieli. W interesie firmy oferującej polisę jest to, aby wycena była jak najniższa. Kłóci się to jednak z interesem klienta, który może złożyć reklamację.

Jest to możliwe, wtedy gdy:

  • kosztorys przedstawiony przez ubezpieczyciela posiada rażące błędy,
  • gdy ubezpieczyciel uwzględnił w kosztorysie nieoryginalne części,
  • gdy ubezpieczyciel uznał szkodę częściową, a klient uważa, że jest to szkoda całkowita,
  • gdy ubezpieczyciel źle oszacował koszty naprawy

Należy wspomnieć, że złożenie reklamacji i walka o dopłatę do odszkodowania jest możliwa do trzech lat od wydania decyzji ubezpieczyciela o wysokości przyznanego odszkodowania. Po tym czasie cała sprawa się przedawnia.

Jak złożyć reklamację u ubezpieczyciela?

Uznając, że ubezpieczyciel nie wywiązał się należycie z obowiązków, należy zgłosić się do niego z odpowiednią reklamacją. W pierwszej kolejności należy wysłać odpowiednie pismo, które informuje ubezpieczyciela o tym, jak klient wycenia realnie swoją szkodę i na jakiej podstawie sądzi, że kwota przyznana przez ubezpieczyciela jest za niska. Do takiego pisma należy dołączyć jak najwięcej dokumentów potwierdzających tę tezę. Mogą to być na przykład opinie niezależnych rzeczoznawców lub wykaz cen oryginalnych części, podczas gdy ubezpieczyciel uwzględnił tańsze zamienniki. W niektórych sytuacjach ubezpieczyciel pójdzie na ugodę, a w innych będzie trzeba wstąpić na drogę sądową.

Reklamacja polisy ubezpieczeniowej i pozew sądowy

Ubezpieczyciele niechętnie przyznają się do błędów, więc czasem będzie trzeba złożyć wniosek do sądu. Należy Złożyć odpowiedni pozew w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Chcąc, aby wszelkie formalności były załatwione w sposób właściwy, warto poprosić o pomoc kancelarię adwokacką. Schemat działania jest podobny jak podczas przedstawiania swoich racji przed samym ubezpieczycielem, czyli należy przede wszystkim udowodnić, że ubezpieczyciel zaniżył wartość odszkodowania. Sądy w takich sytuacjach chętnie przyznają rację klientom, jeśli ci są w stanie odpowiednio argumentować, że należy im się wyższe odszkodowanie.

Innym sposobem na uzyskanie wyższego odszkodowania jest zwrócenie się o pomoc do firmy odszkodowawczej, która oferuje dopłaty do odszkodowań. Jedną z wiodących firm na polskim rynku jest TB Ekspert. Sprawdź jej ofertę i dowiedz się jak można uzyskać pełną kwotę odszkodowania.