Dlaczego doradztwo personalne jest potrzebne?
Szkolenia

Dlaczego doradztwo personalne jest potrzebne?

Współczesny rynek pracy bardzo się zmienia. Być może jest to okres przejściowy, ale nawet jeżeli tak jest, wykształci on stosunkowo trwałe podejście do miejsca pracy i funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Trudności ze znalezieniem pracowników i jeszcze większe z utrzymaniem ich, zmuszają pracodawców do zmiany podejścia do personelu. i nie tylko chodzi tu o opiekę medyczną w prywatnej przychodni czy karnet na siłownię. Mądry przedsiębiorca tworzy w swojej firmie stanowisko obejmujące zakresem obowiązków pozyskiwanie pracowników, ale i utrzymanie ich.

Doradca personalny, kto to jest?

Doradca personalny to pracownik danego przedsiębiorstwa lub firmy zewnętrznej zatrudniony do budowania personelu przedsiębiorstwa. Pozyskuje on pracowników w taki sposób, by nie tylko znaleźć osoby na poszczególne miejsca pracy, ale jego celem jest stworzenie stabilnej, dobrze rozumiejącej się i współpracującej ekipy. Przyjmując nowego pracownika doradca personalny pomaga mu się wdrożyć, ale też prowadzi go dbając o rozwój jego potencjału i umiejętności. Zatrudnianie nowych pracowników zawsze wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego doradca personalny musi zadbać o ich miękkie wdrażanie się do obowiązków i utrzymanie wysokiego morale.

Doradca powinien być dobrym psychologiem i znać doskonale firmę, dla której pracuje. Razem z zarządzającymi przedsiębiorstwem tworzy strategię i kierunki działania firmy. Do określonych ram dobiera pracowników i buduje wartość dodaną, jaką są miękkie cechy wspólne dla całego personelu. To ekspert od ludzkich umysłów i mechanizmów rządzących stosunkiem pracy.

Dlaczego doradztwo personalne jest potrzebne?

Doradca personalny wykonuje również pracę rekrutera. Znając specyfikę firmy, oczekiwania pracodawcy i możliwości pracowników jest najlepszym wyborem do rekrutacji nowych członków załogi. Jego zadaniem jest również rozwiązywanie problemów powstających w każdym środowisku i ścisła współpraca z ekipą zarządzającą. Do jego obowiązków należy również motywowanie pracowników i dbanie o ich potrzeby, a przede wszystkim o dobrą atmosferę w pracy gwarantującą sprawne wykonywanie powierzonych zadań.

Do najważniejszych obowiązków doradcy personalnego należy:

•    przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego
•    organizowanie szkoleń dla nowych pracowników i doszkalanie już pracujących
•    organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników
•    nadzorowanie postępów w pracy prowadzących do pozyskania kompetencji
•    weryfikacja poziomu zaangażowania i motywacji w wykonywaniu obowiązków pracowniczych

Więcej o roli doradcy personalnego dowiesz się na szkoleniach z doradztwa HR, które są organizowane przez krakowską firmę szkoleniową GenWhy.