Budownictwo

Czym jest listwa dylatacyjna i gdzie ją stosować?

Co to jest dylatacja?

Jest to specjalna szczelina, bądź przerwa. Jej funkcja polega na ułatwieniu pracy zdylatowanych części większego budynku. Poprzez jej zastosowanie w odpowiednich miejscach, uniknie się problemów w użytkowaniu budowli.

Dylatacje konstrukcyjne biegną wzdłuż przekroju pionowego, bądź są oddzieleniem elementów murowanych, czy betonowych to:

  • dylatacje fundamentów
  • dylatacje schodów
  • dylatacje ścian
  • dylatacje stropów

Czym jest listwa dylatacyjna?

Listwa dylatacyjna jest produktem, który pomaga łączyć ze sobą dwie powierzchnie lub wypełnia powstałą szczelinę, dostępne są w różnych kolorach, a ich mocowanie jest bardzo proste.

Do czego służy listwa dylatacyjna?

Listwa służy do zakrycia otwartej szczeliny dylatacyjnej, pozostaje ona nienaruszona poprzez ewentualne ruchy płaszczyzn budynku po obu jej stronach.

O zastosowaniach listwy dylatacyjnej przeczytasz na stronie – https://adoo.pl/aranzacja-wnetrz/listwy-dylatacyjne/

Czym jest szczelina dylatacyjna?

Jest to luka strukturalna, projektowana po to, by uwzględnić w sposób kontrolowany ruchy danego budynku. Dzięki czemu można zapobiec uszkodzeniom wewnętrznym i zewnętrznym elementów wykończeniowych obiektu, niepożądanym odkształceniom, pęknięciom i wybiciem płytek na podłogach. Szczeliny znajdują się w całej strukturze budynku (od przodu do tyłu, z góry na dół). Podczas wznoszenia się budowli w górę stają się one coraz szersze, bez takich szczelin ruchy murów często powodują uszkodzenia, co jest niebezpieczne. To rozwiązanie zawsze trzeba stosować podczas planowania ogrzewania podłogowego. Nie wolno stawiać ścianek na jastrychu, czy specjalnym styropianie ze szczelinami, elementy te powinny być rozdzielone i zdylatowane.

Gdzie używane są listwy dylatacyjne?

Stosowane w dużych budynkach, każdy z nich ma własne wymagania jeśli chodzi o rodzaj listew. Inne będą w centrum handlowym, szpitalu, czy na lotnisku.

Co spowoduje brak listew dylatacyjnych?

Brak listew będzie miał bardzo duży wpływ na przyszłą pracę zabudowy, zwłaszcza na osiadanie murów. Może to w niedługim czasie prowadzić do pęknięć na ścianach, czy posadzkach. Już projekt domu powinien wskazywać na miejsca, gdzie należy zastosować dylatację. Kierownik budowy wraz z architektem i projektantem powinni ustalić gdzie i jakich listew trzeba użyć. Kolejno ściśle z tymi informacjami i wytycznymi producenta danego towaru, wznosi się mury, oczywiście pod nadzorem osób z właściwymi do tego kwalifikacjami, którzy posiadają odpowiednią wiedzę w temacie dylatacyjnym.

Listwy dylatacyjne dzielimy na trzy grupy, są to:

  • listwy dylatacyjne konstrukcyjne
  • listwy dylatacyjne powierzchniowe
  • listwy dylatacyjne podpłytkowe