Co zrobić, gdy mąż znęca się nade mną fizycznie i psychicznie?
Prawo

Co zrobić, gdy mąż znęca się nade mną fizycznie i psychicznie?

Na początku warto rozróżnić, czym właściwie jest znęcanie się nad drugim człowiekiem. W przeciwieństwie do pojedynczych aktów przemocy, znęcanie się psychiczne i fizyczne jest procesem długotrwałym, zamierzonym lub niezamierzonym.Osoba poszkodowana zwykle nie jest w stanie przeciwstawić się swojemu gnębicielowi, czuje się zrozpaczona i bezsilna. Najczęściej dochodzi na tym polu do znieważania oraz przysparzania fizycznego cierpienia, jednak w niektórych przypadkach odnosi się również do niszczenia mienia.

Konsekwencje znęcania się

Osoby pokrzywdzone często nie widzą żadnego rozsądnego wyjścia z sytuacji, nie są w stanie podjąć żadnych czynności mających na celu przerwanie przemocy psychicznej oraz fizycznej. Nie bez uszczerbku pozostaje psychika takiej osoby – maltretowane przez mężów kobiety popadają w stany depresyjno-lękowe, bywa również, że mają problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich czy same zaczynają znęcać się nad innymi.

Znęcanie się jest karalne

Zgodnie z prawem wszelkie przejawy znęcania się psychicznego oraz fizycznego nad małżonkiem lub innym członkiem rodziny podlega sankcjom zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z 1 sierpnia 2010 roku. Profilaktyka przeciwdziałania patologicznym zachowaniom w rodzinach jest coraz powszechniejsza, zostają uruchamiane kolejne programy pomocy poszkodowanym.

Gdzie szukać wsparcia?

Wszelkie przejawy czy nawet domniemanie bycia ofiarą znęcania się przez współmałżonka można zgłaszać odpowiednim organom i instytucjom. Wśród nich znajdują się między innymi: wszystkie komendy policji, bardzo popularna „Niebieska Linia”, czyli Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie ‘top Przemocy w Rodzinie”, Stowarzyszenie „Damy Radę”, Centrum Praw Kobiet, Fundacja „Kobiety dla Kobiet”, Fundacja „Razem Lepiej”. Po zgłoszeniu się do któregokolwiek z miejsc otrzyma Pani odpowiednią pomoc czy to prawną, czy psychologiczną. W przypadku stowarzyszeń oraz fundacji może Pani liczyć również na terapie dopasowane do przypadku.

We wszystkich wymienionych wyżej miejscach można otrzymać także niezbędną pomoc prawną, szczególnie istotną, jeśli zamierza Pani przerwać sytuację, w której się Pani znalazła.