Jak prowadzić skuteczną windykację telefoniczną?
Finanse

Jak prowadzić skuteczną windykację telefoniczną?

Windykacja to pierwszy krok podejmowany w celu odzyskania zaległego zobowiązania. Wiele osób myli postać windykatora z komornikiem. Ten pierwszy działa w celu polubownego rozwiązania sprawy i dobrowolnej spłaty długu. Podczas gdy komornik to urzędnik państwowy pracujący przy sądzie rejonowy, który ma za zadanie wykonać wyrok sądu przez dokonanie zajęć na majątku dłużnika. Z racji tego, […]

Czym jest rachunek zysków i strat banku i jak się go oblicza?
Finanse

Czym jest rachunek zysków i strat banku i jak się go oblicza?

Rachunek zysków i strat dla dowolnego podmiotu finansowego jest jedną z podstawowych form sprawozdania finansowego. Analiza ta wylicza parametry efektywności poszczególnych typów działalności podmiotu oraz ogólny wynik finansowy. Rachunek zysków i strat formułuje bilans przychodów i kosztów danego podmiotu finansowego. Ponadto. informuje o jego zdolnościach do generowania kolejnych zysków i możliwościach utrzymania się.

Kto może założyć biuro rachunkowe i jak zdobyć certyfikat?
Finanse

Kto może założyć certyfikowane biuro rachunkowe?

Zapotrzebowanie na certyfikowane biura rachunkowe w dzisiejszych czasach jest naprawdę spore. Chyba nie jest to dla nikogo niezrozumiałe, skoro dzięki takim biurom można zająć się skutecznie księgowością własnej firmy i odciążyć prezesa z wielu obowiązków. Można w ten sposób zaoszczędzić też dużo czasu, jednak trzeba mieć pewność, że dane biuro jest certyfikowane i działa zgodnie […]